ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komunalni Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Status: unieważniony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z o.o.

Finansowanie: Finansowanie

Nr UZP: 2022/BZP 00432774/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-11-21 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-11-09 przez

Treść:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: