ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zakup samochodu do zbierania segregowanych odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z o.o.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr UZP: 2023/BZP 00074328

Termin składania ofert / wniosków: 2023-02-10 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-02-10 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-02-01 przez

Treść: