ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zakup samochodu do zbierania segregowanych odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z o.o.

Finansowanie: Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”na lata 2014 – 2020

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-02 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-02-21 przez

Treść: