ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z o.o.

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00228826/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-10-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-10-22 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-10-12 przez

Treść:

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/789e8548-e39d-46be-b854-d0a9d77d4160
 
« powrót do poprzedniej strony